Pääaine-esittely: Tuotantotalous

Moikka moi! Täällä kirjoittelee TUTA:n yksopedi Patrik. Seuraavaksi pyrin hieman avaamaan meidän tietämme teollisuusekonomiksi.

Teollisuusekonomiksi pääsee, kun yhdistää teknillisen sekä kaupallisen koulutuksen. Siispä Vaasan tuotantotaloudelta valmistuu teollisuusekonomeja. Päädyin Vaasaan opiskelemaan tuotantotaloutta, sillä halusin koulutuksen, joka eroaa muista, ja sitä olen saanutkin! Lukiosta valmistuneena halusin päästä lukemaan TUTAa, mutta kun fysiikan ja kemian kurssit siellä jäivät vähiin, niin Vaasan tuotantotalous oli minulle täydellinen vaihtoehto. Fuksivuoden kurssit avasivat silmiäni myös tietojärjestelmätieteiden suuntaan. Kun tuli aika valita opintosuunta TUTA:n ja TJT:n väliltä, osoittautui tämä valinta itselleni todella vaikeaksi. Päädyin silti valitsemaan TUTA:n, sillä koin että se antaa minulle laajemmat mahdollisuudet työelämässä.

TUTA eli tuotantotalous eroaa Vaasassa hyvin paljon verrattuna muihin TUTA-kaupunkeihin. Vaasassa luonnontieteiden opinnot on korvattu kaupallisilla opinnoilla, joka on mielestäni vain hyvä asia työelämässä nykypäivänä. Uskon, että kun koulutuksemme on Suomessa ainoa laatuaan, niin pystymme työmarkkinoilla erottumaan muista työnhakijoista hyvin.

TUTA:n kurssivalikoima on laaja, ja se käsittää monipuolisesti eri aiheita. Kuitenkin kaikkia kursseja yhdistää yksi käsite, kannattavuus. Kannattavuus näkyy merkittävässä roolissa jokaisen kurssin sisällössä. Kandikurssit ovat melko teoreettisia, mutta opettajat pyrkivät tuomaan työelämän tapauksia esim. tehtävien sekä harjoitustöiden muodossa. Maisterikurssit ovat selkeästi käytännönläheisempiä verrattuna kandikursseihin. TUTA:n kandikurssit ovat enimmäkseen englanniksi. Tätä ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä heikollakin englanninkielentaidolla pärjää kursseilla sekä kielitaito kehittyy nopeasti. Englanniksi opiskelu kerryttää tärkeää sanastoa työelämään varten, joka on mielestäni hyvä asia, sillä englanninkielen merkitys kasvaa jatkuvasti työelämässä.

TUTA:lla kandivaiheessa ei ole pakollista sivuainetta, sillä kauppatieteiden opinnot ja aineopinnot täyttävät opintopisteet lähes kokonaan. Itse kuitenkin suosittelen, että sivuaineen, sillä esimerkiksi laskentatoimen ja rahoituksen sivuaineen saa vain yhdellä ylimääräisellä kurssilla.

No entä sitten työmahdollisuudet TUTA:lla? Sen voin sanoa, että ne ovat hyvin laajat! Vaikka meistä teollisuusekonomeja tuleekin, niin tuotantotaloudelta voi hyvin työllistyä esim. palvelualalle tai jopa valtion virkaan, joten voisin väittää, että taivas on vaan rajana. Tyypillisin työllistyminen ainakin alkuvaiheessa on osto-, myynti ja logistiikantehtävät. Itse päädyin kuitenkin prosessin kehitykseen, josta olen tykännyt paljon! Kun TUTA-alumneja katselee, huomaa että työtehtävät vaihtelevat esimerkiksi konsultoinnista projektipäällikön tehtäviin, tuotannonsuunnittelutehtävistä opetustehtäviin sekä IT-tehtävistä markkinointitehtäviin. Työtehtäviä TUTA-opiskelijoille ja – alumneille on siis rajattomasti.