Warrantin alla toimii tällä hetkellä 12 kerhoa. Kerhoilla on omat hallituksensa ja hallituksia täydennetään tarpeen mukaan syksyisin ja keväisin. Kerhojen tapahtumat ovat avoimia kaikille Warranttilaisille ja monet tapahtumat voivat olla myös poikkitieteellisiä. Tutustu lisää kerhojen toimintaan alla olevista linkeistä!

Puuttuuko Warrantin toiminnasta mielestäsi jokin olennainen osa-alue? Voit korjata tilanteen ja perustaa kerhon! Warrantin jäsen voi perustaa kerhon jonkin kiinnostavan aiheen ympärille. Kerhon toiminnan tulee olla säännöllistä ja kaikille Warrantin jäsenille avointa. Kerhon tapahtumien tulee tuoda lisäarvoa ja monipuolistaa nykyistä Warrantin tapahtumatarjontaa. Lisäksi toiminnan tulee olla jatkuvaa sekä avointa.

Warrantti tukee kerhojen toimintaa niin taloudellisesti kuin muiden järjestelyiden puolesta. Jotta kerho voi saada taloudellista tukea, tulee tehdä kerhohakemus. Se käsittää toimintasuunnitelman ja budjetin. Toimintasuunnitelma kertoo, minkälainen kerho on kyseessä ja mitä toimintaan kuuluu. Budjetti selventää yksityiskohtaisemmin kerhon toiminnan tuotot ja kulut. Budjetissa on hyvä eritellä tuotot ja kulut tapahtumakohtaisesti.

Tule toki juttelemaan hallituslaisille kerhon perustamisesta! Kerhoasioissa auttaa erityisesti operatiivinen vastaava, joka vastaa mielellään kysymyksiin. Kerhohakemukset (toimintasuunnitelma ja budjetti) voi lähettää osoitteeseen operatiivinen@warrantti.org. Alla on esimerkkimalli toimintasuunnitelmasta ja budjetista, jota voi käyttää kerhohakemuksen pohjana.

Toimintasuunnitelma ja budjetti esimerkkipohja