Puuttuuko Warrantin toiminnasta mielestäsi jokin olennainen osa-alue? Voit korjata tilanteen ja perustaa kerhon! Jaostotoiminnan ohella kuka tahansa Warrantin jäsen voi perustaa kerhon jonkin kiinnostavan aiheen ympärille. Kerhon toiminnan tulee olla säännöllistä ja kaikille Warrantin jäsenille avointa.

Warrantti tukee kerhojen toimintaa niin taloudellisesti kuin muiden järjestelyiden puolesta. Jotta kerho voi saada taloudellista tukea, tulee tehdä kerhohakemus. Se käsittää toimintasuunnitelman ja budjetin. Toimintasuunnitelma kertoo, minkälainen kerho on kyseessä ja mitä toimintaan kuuluu. Budjetti selventää kuinka paljon kerhon toiminta tarvitsee avustusta vuositasolla.

Tule toki juttelemaan hallituslaisille kerhon perustamisesta! Kerhohakemukset (toimintasuunnitelma ja budjetti) voi lähettää osoitteeseen vpj@warrantti.org.