Warrantin toiminta ei olisi mahdollista ilman aktiivisia jäseniä ja niitä lukuisia työtunteja, joiden ansiosta yhdistyksemme on kehittynyt nykyiseen tilaansa.

Warrantti palkitsee aktiivisia jäseniään joka syksy vuosijuhlien yhteydessä. Kolme ansiomitalia – kultainen, hopeinen ja pronssinen – voidaan myöntää nykyiselle tai entiselle jäsenelle tunnustuksena yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Ansiomitalien lisäksi Warrantti voi myöntää ansioituneen jäsenen nauhan itsenäisenä huomionosoituksena. Kunnianauha voidaan myöntää toimintaan aktiivisesti osallistuneelle jäsenelle, joka on omalla toiminnallaan pitänyt yllä hyvää henkeä. Vuoden Warranttilaisena voidaan palkita lukuvuoden aikana ansioitunut jäsen. Warrantti palkitsee joka vuosi myös Vuoden luennoitsijan eli menneen vuoden aikana ansioituneen opettajan.