Fuksin sanakirja

A

Ahventie: VOAS:n asuntokeskittymä Palosaarella.
Akateeminen vartti: Luennot ja muu opetus alkaa yleensä vartin yli tasan (esim 10.15). Poikkeuksena tentit, jotka alkavat aina tasalta!
Alumni: Valmistunut, yliopiston entinen opiskelija.

B

Brasserie & Bar Fondis: Warrantin yhteistyöravintola torin laidalla.

C

Comedia ry: Vaasan yliopiston viestintätieteilijöiden ainejärjestö.
Cotton, Cotton Club: Kotiruokaa valmistava opiskelijaravintola Fabriikin nurkilla. Auki myös lauantaisin!

D

Domus Bothnica, Domppa: Vaasan yliopiston ylioppilastalo.

E

Edustajisto, Edari: Ylioppilaskunnan 30 henkinen edustajisto, joka käyttää Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajiston jäsenet eli edaattorit valitaan vaaleilla kahden vuoden välein. Edustajisto päättää strategisista linjauksista sekä esimerkiksi jäsenmaksun suuruudesta ja toimintasuunnitelmasta. Edustajistoon 2018-2019 kuuluu yhteensä viisi edustajistoryhmää: Warranttilaiset, Unioni, Tuttilaiset, Kampusporvarit ja Punavihreä Allianssi.
Ekonomi: Kun olet valmistunut kauppatieteiden maisteriksi, saat käyttää ekonomin arvonimeä.
Excu, excursio: Warrantin tapauksessa kulttuuriin tai yritysmaailmaan keskittyvä opintomatka. Excut suuntautuvat pari kertaa vuodessa ulkomaille ja loput pysytään Suomessa.

F

Fontana: Place to be Vaasan yössä – Warrantin yhteistyöravintola. Paikka tulee tutuksi jo rapuviikoilla.

G

Giga ry: Vaasan yliopiston teknisen viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö.

H

Haalarit: Opiskelijan ”edustusasu”. Vaasan yliopiston kaikkien ainejärjestöjen jäsenillä on kirkkaan punaiset haalarit. Warrantin haalarit tunnistat takana olevasta isosta Warrantin logosta.
Hallinnoijat ry, Hallarit: Vaasan yliopiston hallintotieteilijöiden ainejärjestö.
Hallinnon opiskelijaedustaja, HallOpEd: Yliopiston hallinnon kokouksissa vaikuttava opiskelija, joka tuo opiskelijoiden ääntä kuuluviin yliopiston hallinnossa. Lisäksi hallopedit ovat osa edunvalvontajaostoa, jossa he toimivat tärkeänä linkkinä hallinnollisten asioiden ja opiskelijoiden välissä.
Hanken: Ruotsinkielinen kauppakorkeakoulu, jolla on toimipaikat Helsingissä ja Vaasassa. SSHV on Vaasan Hankenin ainejärjestö.
Harkkasitsit: Fukseille tarkoitetut, syksyn ensimmäiset sitsit, joissa opastetaan kädestä pitäen uudet tulokkaat sitsikulttuurin saloihin!
HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma.
Hovioikeuden ranta, Hoviska: Puisto, jossa järjestetään Warrantin tapahtumia ja jonne myös muut opiskelijat tulevat viettämään kevään viimeisiä yhteisiä hetkiä.
Humanisti: Filosofisen tiedekunnan opiskelija
Hämeenkadun Appro: Suomen suurin opiskelijatapahtuma Tampereella, jonne Warranttia lähtee vuosittain edustamaan monta bussilastillista kyltereitä!

J

Justus ry: Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikön ainejärjestö.
Jaosto: Wallituksen vastaavien alaisuudessa toimiva tiimi, joka avustaa vastaavaa esimerkiksi bileiden ja matkojen järkkäilyissä, yrityssuhteiden solmimisessa sekä lehden kokoamisessa.

K

Kastajaiset: Syksyllä järjestettävä tapahtuma, jossa uudet opiskelijat kastetaan Vaasan ylioppilaskunnan jäseniksi.
Kampusporvarit: VYY:n edustajiston vanhin aatteellinen edustajistoryhmä, joka tekee yhteistyötö Vaasan Kampusporvarit ry:n kanssa.
Koulutuspoliittinen vastaava, Kopo: Warrantin hallituksen jäsen, jonka tehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta tiedekunnassa ja yliopiston hallinnossa.
Kylteri: Kauppatieteiden opiskelija.
Kylteriäiset: Syksyn ensimmäinen Warrantin järjestämä ikimuistoinen rastitapahtuma fukseille, jota vanhemmatkin opiskelijat kerääntyvät kampukselle seuraamaan. Kylteriäisiä seuraa myös viralliset jatkot Fontanassa.
Kylteriyhdyshenkilö, Kylli:  Suomen Ekonomien edustaja yliopistollamme, joka auttaa kaikissa Ekonomeihin liittyvissä asioissa. Tällä hetkellä Kyllinä toimii Valtteri Vuola.
Kylteripäivät, KYPÄ: Vuosittainen Suomen Ekonomien järjestämä tapahtuma, jossa järjestetään päivällä asiaohjelmaa ja illalla hupia. Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua kyltereihin muistakin kylterikaupungeista!

L

Levón: Ylipiston suurin auditorio, joka löytyy heti pääovien jälkeen vasemmalta.
Liikunta- ja kulttuurijaosto: Warrantin jaosto, joka järkkää liikuntaan, urheiluun ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia. LiiKku järjestää myös keväisin ulkomaan excun. Mathilda: Opiskelijaravintola Tervahovissa.

M

Markkinointijaosto: Jaosto, joka vastaa Warrantin sosiaalisesta mediasta, mm. Instagram ja Facebook ovat markkiksen vastuulla.
Mediajaosto: Vastuussa Wykyzinestä ja W-Podista.

N

NESU: Nordiska Ekonomie Studerandes Union eli pohjoismaisten kauppatieteiden opiskelijoiden yhteinen järjestö. Nesu toimii Vaasassa Warrantin alaisena järjestönä, jolla on erillinen hallitus. Nesu järjestää pääasiassa Warrantin sitsit.

O

Oliver’s Inn, Ollis: Baari Kauppapuistikon varrella, joka tunnetaan ennen kaikkea suomenruotsalaisten kantapaikkana. Ollis tisdag kannattaa kokea ainakin kerran opiskeluiden aikana, huikea meno!
Olympia: VOAS:n asuntokeskittymä Vöyrinkaupungilla, aivan keskustan tuntumassa.

P

Palosaari: Kaupunginosa, jossa kampuskin sijaitsee. Noin 1,5 km päässä keskustasta.
Palosaaren silta: Tuulisin osuus keskustan ja Palosaaren välissä. Talven tullen opit, miksi siltaa kutsutaan siperiasimulaattoriksi.
Peppi: Yliopiston tietojärjestelmä, jossa muun muassa ilmoittaudutaan lukukaudelle, kursseille ja tentteihin. Peppiin tulee myös arvosanat käydyistä kursseista.
Poikkarit: Vaasan poikkitieteelliset haalaribileet, jotka kokoavat yhteen kaikki Vaasan korkeakouluopiskelijat.
Projektijaosto: Warrantin jaosto, joka järkkää muun muassa bileitä ja etuiltoja.
Pääainekerho: Saman pääaineen opiskelijoiden työelämälähtöisyyttä ja yhteenkuuluvuutta ylläpitävä kerho, jota vetävät yksikön opiskelijaedustajat.

R

Ramppi: Vaasan ylioppilasteatteri.

S

Sillis: Tiettyjen tapahtumien – mm. vujujen – jälkeinen yhteinen silliaamiainen salaisessa paikassa.
Sitsit: Akateeminen laulu-, juoma- ja syömäjuhla. Rapujuhlat ilman rapuja.
Suomen Ekonomit: Kyltereiden ja ekonomien edunvalvoja työelämässä, yhteiskunnassa ja koulutuksessa. Liityt Suomen Ekonomeihin automaattisesti liittyessäsi Warrantin jäseneksi. Ekonomit tarjoavat myös tuntuvia jäsenetuja!

T

Talousjaosto: Toimii talousvastaavan tukena ja auttaa häntä mm. yhdistyksen juoksevassa kirjanpidossa ja tuotteistamisessa.
Technobothnia: Vaasan ylipiston ja ammattikorkeakoulujen yhteinen tekniikan laboratorio kampuksella.
Tenttiarkisto: Warrantin nettisivuilta löytyvä arkisto, josta saa vihiä tenttien sisältöön.
Tervahovi: Yliopiston päärakennus.
Teekkari: Tekniikan opiskelija. Valmistuessaan diplomi-insinööri.
Tritonia: Vaasan korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto, joka löytyy pääovien vierestä.
Tutti ry: Vaasan yliopiston tekniikan alan opiskelijoiden ainejärjestö, johon voi kuulua niin teekkareita kuin kyltereitä.
Tutor: Toisen tai myöhemmän vuosikurssin opiskelija, jonka tehtävä on auttaa fukseja alkuun opiskelijaelämässä.
Tørst: Fontanan ja Fondiksen alakerrassa oleva symppis kellaripubi. Tänne voi tulla hengaamaan, laulamaan karaokea ja pelaamaan lautapelejä kavereiden kanssa!

U

Ulkkari: Ulkopaikkakuntalainen kylteri, johon voit törmätä vaikka sitseillä, Wyky-päivänä tai vuosijuhlilla. Voit myös itse lähteä ulkkariksi kokemaan esimerkiksi sitsien huumaa Vaasan ulkopuolella!

V

Vaasan Kampusporvarit ry, VaKaPo: Vaasan kokoomusopiskelijoiden aatteellinen Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan paikallisyhdistys, joka on toiminut kampuksella vuodesta 1968 alkaen.
VOAS: Vaasan opiskelija-asuntosäätiö. Tarjoaa Vaasassa opiskelijoille edullisia ja siistejä asuntoja.
Vuosijuhlat, vujut: Warrantin syntymäpäivät, jotka ovat Warrantin juhlista hienoimmat ja arvokkaimmat.
Vujustaff: Pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoista koostuva tiimi, joka auttaa järkkäämään Warrantin vuosijuhlat ja silliksen. Haku vuosijuhlatiimiin on syyskuun alussa.
VYY: Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

W

Wallitus: Warrantin hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä.
Warrantti: Vaasan yliopiston kauppatietelijöiden ainejärjestö.
Warranttilaiset: Poliittisesti sitoutumaton edustajistoryhmä, jonka tavoitteena on tuoda kyltereiden näkökulmaa Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan korkeimpaan päättävään elimeen eli edustajistoon. Tällä hetkellä Warranttilaiset on edustajiston suurin edustajistoryhmä.
W-huone: Warranttilaisten oma hengailupaikka ja Warrantin toimisto. Sijaitsee Fabriikissa 3-kerroksessa. Kaikki warranttilaiset ovat tervetulleita W-huoneelle hörppimään ilmaista kahvia!
W-Podi: Warrantin oma podcast, joka toteuttaa kiinnostavia jaksoja varsinkin meille warranttilaisille. Löytyy Spotifysta.
Wykypäivä: Warrantin järjestämä valtakunnallinen opiskelijatapahtuma, jossa kylterit eri puolilta Suomea kerääntyvät Vaasan Tropiclandian ympäristöön kiertämään rastirataa, joka päättyy huikeisiin allasbileisiin kylpylän allasosastolla. Illalla meno jatkuu Fontanassa virallisilla jatkoilla.
Wykyzine, Wykkäri: Warrantin oma ainejärjestölehti, joka ilmestyy viisi kertaa vuodessa.

Y

YksOpEd: Yksikön opiskelijaedustaja. Edunvalvonnassa tärkeä toimija edustajana yksikön ja opiskelijoiden välillä. Yksopedien tehtävänä on kuljettaa ajatuksia opiskelijoilta yksikköön ja yksiköstä opiskelijoille. Yksopedit kuuluvat edunvalvontajaostoon, joka toimii koulutuspoliittisen vastaavan alaisuudessa sekä vetävät oman pääaineensa pääainekerhoa.
Yrityssuhdejaosto: Warrantin jaosto, joka kehittää ja ylläpitää Warrantin yrityssuhteita.
YHTS: Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, korkeakouluopiskelijoiden oma terveyskeskus.

Å

Åbo Akademi: Ruotsinkielinen yliopisto, jolla toimipisteet Turussa ja Vaasassa.