Kokouskutsu: Warrantti ry:n sääntömääräinen kevätkokous

Kokouskutsu: Tervetuloa Warrantti ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Tervetuloa Warrantti ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 15.4.2024 klo 16:15. Kokous järjestetään lähitoteutuksena Vaasan yliopistolla luokassa F362A, mutta kokousta on mahdollista seurata etänä. Kokouksessa voi kuitenkin äänestää vain paikan päällä, eli etänä osallistuvalla ei ole mahdollisuutta äänestää.

Esityslistalla on muun muassa tilikauden 2023 toimintakertomus sekä tilinpäätös, ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimikauden hallitukselle.

 

Linkki zoomiin: https://uwasa.zoom.us/j/65217271564?pwd=c2Y2SkJaZ1dFSXZ6dThOOWI2cElNUT09

WARRANTTI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika Maanantai 15.4.2024 klo 16:15
Paikka Wolffintie 34. Vaasan yliopiston, F362A

1§ KOKOUKSEN AVAUS

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhdistyksen säännöt §8: “Kokouksesta on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla, yhdistyksen ylläpitämällä sähköpostilistalla ja yhdistyksen virallisilla Internet-sivuilla. Kunnia- ja kannattajajäsenille hallitus ilmoittaa yleiskokouksesta vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta postitse tai sähköpostitse.” §11: “Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.”

3§ KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

4§ KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

5§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6§ ILMOITUSASIAT

7§ TILIKAUDEN 2023 TOIMINTAKERTOMUS

8§ TILIKAUDEN 2023 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

9§ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN EDELLISEN TOIMIKAUDEN (2023) HALLITUKSELLE

10§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

ESITYSLISTAN LIITTEET

Esityslistan liitteenä Warrantti ry:n toimintakertomus 2023, tilinpäätös 2023 ja tilintarkastuskertomus.

Warrantti ry:n toimintakertomus 2023: Toimintakertomus 2023

Warrantti ry:n tilinpäätös 2023: Tilinpäätös 2023

Tilintarkastuskertomus: Tilintarkastuskertomus 2023