Ura Danskessa on ollut oppimismatka pankkiliiketoiminnan eri puoliin

Mikko Kotilainen, Deputy Head of Investment Advisory Centre, on tehnyt Danske Bankissa töitä yli 15 vuoden ajan ja toiminut monissa eri tehtävissä asiakaspalvelusta liiketoiminnan johtamiseen. Hän toteaa matkan olleen erittäin mielenkiintoinen ja sisältäneen jatkuvasti uutta opittavaa.

Ensiaskeleet yritysjuridiikan maisterina

Mikko otti ensimmäiset askeleet työelämässä rakennustyömaa-apulaisena, mutta oli selvää, että hän jatkaisi lukion jälkeen korkeakouluun. Kaupallinen ala kiinnosti, ja Mikko pääsi opiskelemaan Lappeenrannan Teknilliseen Yliopistoon yritysjuridiikkaa. 

”Yritysjuridiikka oli erittäin mielenkiintoista, mutta lopulta rahoitus, laskentatoimi ja kansantalous veivät voiton. Opiskeluaikani huipentui vaihtovuoteen Yhdysvaltojen Orange County:ssa, jossa pääsin näkemään finanssikriisin läheltä juuri sen pahimpana hetkenä.”

Opintojen jälkeen Mikko meni kesätöihin Sampo Pankkiin (nyk. Danske Bank) käsittelemään asuntokauppoihin liittyviä prosesseja ja avustamaan konttorivirkailijoita. Lyhyessä ajassa hänen toimenkuvansa vaihtui lainaneuvottelijan tehtäviin ja myöhemmin sijoitusneuvontaan. 

”Asiakastehtävät konttorissa opettivat minulle paljon pankkiliiketoiminnan perusasioita, sillä pääsin lähelle asiakkaita ja heidän monimuotoisia pankkitarpeitaan sekä niihin tarjottavia ratkaisuja.”

Hyppy liiketoiminnan konsultiksi

Konttorissa työskentelyn jälkeen Mikolle tarjoutui tilaisuus syventyä sijoitusliiketoiminnan ja myynnin kehittämiseen. Tuona aikana hän oppi paljon laadukkaan sijoitusliiketoiminnan taustalla vaikuttavista tekijöistä. 

”Liityin varallisuudenhoidon yksikköön konsulttina ja yksi ensimmäisistä tehtävistäni oli kehittää etäyhteyksin tehtävän sijoitusneuvonnan ohjeistusta. Yksikkö oli väkimäärältään pieni, joten vastuuta jaettiin rohkeasti. Myöhemmin olin mukana toteuttamassa projektia, jonka lopputuloksena pankille luotiin täysin uusi sijoittamisen arvolupaus.” 

Tie vie esihenkilöksi

Mikon työ esihenkilönä alkoi, kun pankin varallisuudenhoitoyksikön sisälle perustettiin uusi tiimi, jonka tarkoituksena oli tukea henkilöasiakasliiketoimintaa sijoittamiseen liittyvissä asioissa. Silloin Mikko siirtyi pohjoismaiseen johtoryhmään, joka laajensi hänen työkokemustaan kansainväliselle tasolle. 

Sain koota itselleni tiimin ja suunnitella uutta toimintaa tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Se opetti minulle tavoitteellisen yhteistyön tekemistä ja esihenkilötyön tärkeitä taitoja.”

Muutama vuosi myöhemmin sijoitusliiketoiminnan kehittämisen ja myynnin edistämisen tiimit yhdistettiin, jolloin Mikko otti niistä vetovastuun. Pohjoismainen yhteistyö säilyi tekemisen keskiössä, ja Mikon kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä vahvistui entisestään. 

Kohti yksityispankkiirien yksikköä

Työskenneltyään lähes kymmenen vuotta pankin taustatoiminnoissa Mikko halusi siirtyä tehtävään, jossa asiakkaat olisivat tiiviisti mukana arjessa. 

”Siirryin Private Banking -yksiköön, jossa asiakkaiden sijoitusvarallisuus on vähintään 500 000 euroa. Asiakkaat ovat hyvin varakkaita ja siten työskentely heidän parissaan on erilaista verrattuna muihin asiakasryhmiin. Johdin mm. yksityispankkiireista koostuvaa tiimiä, jossa tavoitteenamme oli mahdollistaa asiakkaille varallisuuden kartuttaminen omaa ammattitaitoamme hyödyntäen. Tämä työ opetti minua ymmärtämään paremmin varakkaiden asiakkaiden tarpeita ja toiveita.”

Sittemmin Mikko on toiminut varajohtajana henkilöasiakkaiden sijoittamisliiketoiminnassa sekä vastannut Suomen Premium Banking -liiketoiminnasta. Premium-asiakkaiden sijoitusvarallisuus on vähintään 100 000 euroa.

”Viimeisen vuoden aikana vastuullemme ovat tulleet myös henkilöasiakkaiden talletukset, mikä on tuonut uuden ja mielenkiintoisen liiketoiminnan osa-alueen työhöni. Tietämykseni pankkiliiketoiminnasta on siis jälleen kasvanut ja ylläpitänyt mielenkiintoani.”

Matka jatkuu mutta minne?

Mikko uskoo, että ratkaiseva asia hänen urakehityksessään on ollut luottamuksen arvoinen toiminta ja vilpitön halu tehdä yhteistyötä koko pankin eduksi. Danske Bankissa jatkamista on myös tukenut ylpeys omaa työtä kohtaan ja yrityskulttuuri, joka vastaa hänen arvojaan. 

”Asiakkaille parhaiden ratkaisujen löytäminen on aidosti tekemisemme keskiössä. Uskomme, että asiakkaiden tyytyväisyys ratkaisuihimme johtaa pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, ja se näkyy toiminnassamme.”

Tulevaisuudessa Mikko on valmis ottamaan entistä enemmän vastuuta pankin menestyksestä ja toivoo työskentelevänsä entistäkin kansainvälisemmässä työympäristössä. Hän uskoo, että Danske Bank tarjoaa siihen hyvät mahdollisuudet.

”Danske Bank on suuri yhtiö, jossa on useita liiketoimintoja eri maissa. Tarjolla on erilaisia työtehtäviä ja koulutustarjontaa aktiivisille työntekijöille. Itse olen hyödyntänyt esimerkiksi mentorointia ja saanut siitä paljon ideoita osaamiseni ja urani kehittämiseen.” 

Mikko haluaa kannustaa urapolkunsa alkutaipaleella olevia harkitsemaan rahoitus- ja sijoitusalaa, jos kiinnostusta talouteen ja sen kehitykseen löytyy. Pankilla on iso rooli yhteiskunnassa, joten työn merkityksellisyys näkyy ja kuuluu. Hän myös suosittelee aloittamaan sijoittamisen varhain, koska itse tekemällä oppii yleensä parhaiten. 

”Rahoitusalan koulutuksesta on hyötyä uralla alkuun pääsemisessä, mutta alan muuttuessa kaivataan myös perinteistä poikkeavaa osaamista. Digitaalinen murros jatkuu ja kehitystä tapahtuu tuotteiden tarjoamisesta kohti asiantuntijapalveluiden tarjoamista. Nämä muutokset avaavat mahdollisuuksia uudenlaisille osaajille, joita pankkimaailmassa ei perinteisesti ole nähty.”

Lisätietoa Danske Bankista työantajana, urapoluista ja avoimista työtehtävistä löydät osoitteesta www.danskebank.com/careers.