Pääaine-esittely: Tietojärjestelmätiede

Hakiessani Vaasan yliopiston TUTA/TJT-linjalle olin melko varma, että valitsen opintosuunnakseni tuotantotalouden, mutta fuksivuoden aikana mieleni muuttui. Huomasin, että tietojärjestelmätieteen kurssit olivat omasta mielestäni mielenkiintoisempia ja haastavampia kuin tuotantotalouden. Lopulta opintosuunnan valinta oli helppo enkä ole katunut hetkeäkään, että valitsin tietojärjestelmätieteen.

Vaikka tietojärjestelmätieteen opinnoissa pitää hieman ohjelmoida ja ymmärtää ohjelmoinnin perusperiaatteet, niin pääpaino on ohjelmien/ohjelmistojen suunnittelussa, kehittämisessä sekä soveltamisessa, eikä niinkään koodaamisessa. Tietojärjestelmätieteen opinnoissa keskitytään enemmän siihen, miten ohjelmistot ja niiden kehittäminen vaikuttavat liiketoimintaan ja miten niitä voidaan hyödyntää erilaisissa organisaatioissa.

Varsinainen opiskelu ei koostu pelkästään massaluennoista ja tentistä, vaan mukana on enemmän harjoitusryhmiä ja harjoitustöitä, jotka auttavat konkretisoimaan luennoilla opittuja asioita. Yleensä myös arvosanaan vaikuttavat muutkin asiat kuin pelkkä tentti, sillä harjoitustöille ja mahdolliselle lopputyölle annetaan suuri painoarvo.

Iso osa opinnoista järjestetään kokonaan englanniksi, joten opiskelu on erittäin kansainvälistä. Englanniksi opiskelussa on paljon hyötyjä, sillä myös Suomessa suurimpien yritysten kieli on englanti. Omaa englanninkielentaitoa tai taitamattomuutta ei tarvitse pelätä, sillä asiat on selitetty erittäin selkeästi kalvoilla ja luennoilla.

Erilaiset tietotekniset laitteet ovat keskeinen osa nykyajan arkipäivää ja organisaatioiden tulee integroida tietotekniikkaa toimintaansa yhä enemmän pysyäkseen pystyssä. Tämän takia tietojärjestelmätiede on hyvä valinta opintosuunnaksi tulevaisuuden työmarkkinoita ajatellen. Tietojärjestelmätieteitä opiskelemalla voi päätyä monenlaisiin tehtäviin, kuten: tietoturva-asiantuntijaksi, ohjelmoijaksi, projektijohtajaksi kuin myös konsultointitehtäviin. Omaa suuntaustaan voikin tukea valitsemalla siihen sopivan sivuaineen.

Markus Kylmä