Pääaine-esittely: Taloustiede

Moi! Kevät ei ole ollut mikään perinteisin opiskelijankevät tähän mennessä ja valitettavan suuri osa tapahtumista onkin poikkeusoloista johtuen jäänyt järjestämättä, mukaan lukien fukseille tärkeät pääaineinfot. Näin ollen monelle onkin saattanut syntyä jo tukalia tunteita pääainevalinnan takia. Kirjoittelen siis vähän omista valinnoista ja mielipiteistä kansiksen suhteen, jotta voidaan helpottaa teidän valintojanne ja miksi taloustiede saattaisi olla juuri sinulle.

Olen saamassa ensimmäistä lukuvuottani valmiiksi taloustieteen parissa, minkä koen olleen äärimäisen mielekästä. Minulle pääainevalinta oli omana fuksivuotenani helppo. Koin taloustieteessä käsiteltävät aihealueet haastavina ja hyvin mielenkiintoisina jo ennen kouluun pääsyä. Näen myös suuren mahdollisuuden työllistyä ulkomaille halutessani, koska taloustiede ei ole kansallinen tiede vaan samat lainalaisuudet toimivat kansainvälisestikin. Vaasan yliopistoon päästyäni varmistuin pääaineestani puhuessani vanhemmille opiskelijoille ja huomatessani taloustieteen kurssitarjonnan laajuuden. Oletettujen mikro- ja makrotalouden lisäksi valinnaisten kurssien variaatiota on laidasta laitaan, kuten portfolioteoriasta kansainväliseen kaupan teoriaan.

Taloustieteen kurssit ovat melko teoreettisia ja matemaattisia, mutta sitä on turha sen enempään pelästyä, sillä taloustiede on paljon muutakin kuin derivointia, ja luennoitsijat ovat hyvin ymmärtäväisiä sekä käyttävät myös käytännön esimerkkejä apunaan. Tietyt asiat saattavatkin aiheuttaa välillä hieman päänvaivaa, mutta ne sisäistäessään on sitäkin palkitsevampaa. Sisäistämistä ja mielenkiintoa taloustieteen kursseissa edesauttaa aikaisemmin mainitut erinomaiset luennoitsijat, joilla on paljon kokemusta. Mitä tulee taloustieteen yhteishenkeen, niin koen sen erittäin hyvänä, johon osaltaan vaikuttaa pääaineen suhteellisen pieni koko. Tällöin kanssaopiskelijoihin ja luennoitsijoihin tutustuminen käy vaivatta.

Kursseilla ei yleisesti ottaen ole läsnäolopakkoa ja perinteisenä suoritustapana taloustieteessä on ollut tentti ja/tai harjoitustyö eli ryhmätöitä ei oikeastaan ole. Taloustieteen pienen koon vuoksi ei kuitenkaan tarvitse opiskella yksin, sillä lukuporukoita on helppo muodostaa. Me olemme valmistautuneet harjoitusryhmiin ja tentteihin pienellä kaveriporukalla, joka on helpottanut oppimista ja auttanut ymmärtämään käsiteltäviä asioita. Ryhmässä tekeminen on ollut toimiva tapa käsitellä ja keskustella aiheista, jotka ovat tuottaneet ongelmia.

Taloustieteessä ei hirveästi perehdytä käytännön yritystoimiin vaan keskitytään tyypillisesti normatiiviseen ja positiiviseen taloustieteeseen. Tämän takia itselläni on sivuaineena laskentatoimi ja rahoitus, jotka antavat kaivattua käytännön puolta taloustieteellekin. Plussana on, että rahoituksen pääainekursseja voi myös sisällyttää halutessaan taloustieteen pääaineeseen. Toinen erinomainen sivuaine taloustieteen tukemiseksi olisi teknilliseltä puolelta sivuainekokonaisuus, joka pitää sisällään taloustieteessä tarvittavia talousmatematiikan ja tilastotieteen opintoja. On myös täysin mahdollista suorittaa molemmat sivuaineet halutessaan, sillä laskisrahiksen sivuainekombon saa suorittamalla yhden valinnaisen kurssin aikaisemmin suoritettujen pakollisten kurssien lisäksi.

Ekonomistien mahdollisten työtehtävien kirjo on hyvin laaja ja siksi pyrimmekin taloustieteen pääaineessa järjestämään erilaisia tapahtumia, jotka antavat mahdollisista työtehtävistä ja aloista laajempaa kuvaa. Taloustieteellä on ollut perinteisenä tapahtumana pikkujoulujen lisäksi ulkomaan opintomatka, josta on myös mahdollista saada opintopisteitä. Tämän vuoden excursiomme jouduimme siirtämään syksyyn ja pidämme vieläkin sormia ristissä, että matka toteutuu. Kohteenamme on Frankfurt, jossa käymme yritysvierailuilla ja saamme mahdollisuuden nähdä valmistuneita ekonomisteja (mukaan lukien Vaasan yliopiston alumneja). Yritysvierailuilla pääsemme samalla tutustumaan heidän työtehtäviinsä ja kuulemaan heidän henkilökohtaisia näkemyksiään. Ekonomisteja löytyykin suunnattoman paljon eri työtehtävistä ja eri aloilta. Yleisimpiä niin sanottuja ekonomistin kotikenttiä löytyy niin valtiolta kuin rahoitussektoriltakin.

Olen ollut erittäin tyytyväinen pääainevalintaani. Yleisesti ottaen opiskelu on ollut innostavaa ja kurssit hyvin palkitsevia. Toki loppukevät on ollut normaalista poikkeava ja tuntunut hieman haastavalta, mutta porukalla tästäkin ollaan hyvin selviämässä! Jos tulee mieleen ihan mitä vain kysyttävää taloustieteen pääaineeseen liittyen niin laita ihmeessä mulle viestiä, vaikka sähköpostitse taloustiede@warrantti.org.

-Santeri