Pääaine-esittely: Markkinointi

Miksi markkinointi?

Täältä tervehtii tämän vuoden markkinoinnin edustajaopiskelijat Ilona ja Vilma. Meidän molempien kohdalla pääaineen valinta ei noudattanut aivan perinteistä kaavaa. Pääainevalinta toteutui meillä jo yliopiston hakuprosessin yhteydessä, sillä haimme syksyn 2016 täydennyshaussa suoraan markkinoinnin pääaineeseen. Teimme siis valinnan ilman fuksivuoden perinteisiä peruskursseja ja mahdollisuutta tutustua eri pääaineisiin. Harkitsimme kuitenkin ensimmäisenä vuonna myös muita pääaineita ja mahdollista pääaineen vaihtamista. Ehkä meidän kohdallamme onkin siis tärkeämpää kysyä, miksi päätimme pysyä markkinoinnin pääaineessa?

-Ilona

“Minulle tärkeää markkinoinnissa on luovuus, visuaalisuus, innovatiivisuus ja ideointi. Minusta parasta on pomputella tiimin kanssa ideoita ja päästää luovuus valloilleen. Eikä luovuus aina tarkoita logon piirtämistä tai mainoslauseiden suunnittelua, vaan usein myös kykyä keksiä luovia ratkaisuja esimerkiksi asiakasyrityksen ongelmaan. Erityisesti maristerivaiheen opinnot ovat avanneet silmäni ja koen markkinoinnin tärkeänä osana yrityksen liiketoimintaa. Yritys ei ole mitään ilman asiakkaitaan ja juuri markkinoijan tehtävänä on yhdistää asiakas ja yritys sekä tuoda asiakkaan näkökulmaa esiin yrityksessä. Markkinoinnissa on myös kiinnostavaa sen jatkuva kehittyminen ja muuttuminen kuluttajien, kulttuurien, trendien ja merkityksien mukana. Markkinoinnin alan jatkuva muutos ja töiden projektiluonteisuus ovatkin itselle tärkeitä asioita tulevia työvuosia ajatellen. Ja koska näistä syistä johtuen en halunnut luopua markkinoinnista ja
vaihtaa pääainetta pitkään harkitsemaani laskentatoimeen, valitsin sivuaineiksi johtamisen ja laskentatoimen. Pidän edelleen numeroiden pyörittelystä, mutta opintojen edetessä on käynyt hyvin ilmi, että myös markkinoijat pyörittelevät paljon numeroita esimerkiksi asiakastutkimuksia tulkitessaan tai markkinointibudjetteja laatiessaan. Laskentatoimen sivuaineesta on siis hyötyä myös markkinoijalle. Johtamisen sivuaine taas on yhdessä lukuisten ryhmätöiden kanssa kehittänyt tiimityöskentelytaitojani merkittävästi.” “Toisin kuin llona, en ole koskaan pitänyt itseäni luovana ihmisenä enkä esimerkiksi ole visuaalisesti mitenkään erityisen lahjakas. Tähän harhakuvitelmaan ehkä törmääkin turhan usein, että markkinointiekonomin olisi pakko olla luonteeltaan jotenkin erityisen luova. Asia ei kuitenkaan ole näin, eikä markkinoijan työnkuvan tarvitse sisältää ultimaattista luovuutta vaativia työtehtäviä. Itseäni houkutti markkinoinnissa eniten sen tarjoamat laaja-alaiset mahdollisuudet ja markkinoiden ajankohtaisten teemojen parissa työskentely. Markkinoinnin asiantuntija voi työskennellä monenlaisissa markkinoinnin työtehtävissä, mutta esimerkiksi kurssien tiimityöskentelypainotteisuus antaa paljon valmiuksia toimia erilaisissa yrityksissä ja  projekteissa, vaikka kyse ei suoranaisesti olisikaan markkinoinnin alasta. Itse haluan, että voin työskennellä tutkinnon suoritettuani monenlaisissa työtehtävissä ja koen, että markkinoinnin pääaine tämän mahdollistaa. Ennen korkeakoulun hakemista pohdin monta vuotta oikeustieteellisen ja kauppatieteellisen välillä. Päädyin kuitenkin kauppatieteisiin, mutta halusin silti perehtyä lainsäädäntöön ja opiskella sitä. Minulle olikin selvää, että valitsen sivuaineeksi talousoikeuden, ja olen ollut erittäin tyytyväinen valintaani. Olen itse opiskellut talousoikeuden laajana sivuaineena, eli siitä on kertynyt 50 opintopistettä. Talousoikeus on erittäin hyödyllinen sivuaine, ja suosittelen sitä kaikille lainsäädännöstä kiinnostuneille!”

-Vilma

Yleistä tietoa markkinoinnin opinnoista:

Markkinoinnin kursseilla hyödynnetään paljon tiimityöskentelyä, jossa oppii työelämässä erittäin arvostettua tiimityöskentelyn jaloja taitoja. Yliopisto tekee paljon yhteistyötä eri yritysten kanssa, joten kursseilla pääsee tekemään oikeita projekteja yrityksille ja harjoittelemaan, millaista projektien työstäminen omaa tietotaitoutta hyödyntäen todellisuudessa on. Me olemme esimerkiksi päässeet tekemään projektia ABB:lle, joka oli huippua! Markkinoinnin opintoja suoritetaan myös vaihtelevasti niin lähi- kuin epäopetuksenakin, mikä tuo mukavaa vaihtelua
opintoihin ja joustavuutta niiden suorittamiseen. Lisäksi on mainittava, että meillä markkinoinnin yksikössä vallitsee erittäin hyvä yhteishenki ja välitön ilmapiiri opettajien ja opiskelijoiden välillä, joka tekee opiskelusta mukavaa ja asioiden sopimisesta vaivatonta. Lisäksi pääainekerho Wisio järjestää markkinoinnin opiskelijoille erinäistä yhteistä puuhaa, kuten jokavuotiset pikkujoulut sekä excursion ja onkin mahtavaa puuhata juttuja yhdessä muiden markkinoinnin opiskelijoiden kesken.

Keskeisiä teemoja, joita markkinoinnin opinnoissa käydään läpi, ovat esimerkiksi digitaalisuus, markkinointiviestintä, trendit ja brändit sekä asiakasymmärryksen merkitys. Kaikki nämä teemat ovat hyvin ajankohtaisia ja tärkeitä jokaiselle yritykselle, mikä tekee niiden opiskelusta myös hyvin mielenkiintoista. Esimerkiksi maisterikursseilla on tänä vuonna käsitelty paljon tekoälyn hyödyntämistä, innovaatioita ja erilaisia markkinoiden murroksia kuten esimerkiksi alustaloutta.

Markkinoinnin asiantuntijan työelämämahdollisuudet ovat siis laajat. Mahdollisia työpaikkoja markkinointiekonomille ovat esimerkiksi konsulttiyritykset, mediatoimistot sekä tutkimuslaitokset, ja tietysti myös eri alojen yritysten markkinointi- ja mainososastot. Moni ehkä luulee, että markkinoinnin maisterit päätyvät työskentelemään pelkästään mainostoimistoihin, mutta näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole. Mahdollisia tehtävänimikkeitä markkinoinnin asiantuntijalle voi olla esimerkiksi customer experience manager, markkinointipäällikkö, projektipäällikkö, business designer, hankepäällikkö, asiakkuusjohtaja tai muutoskonsultti. Vaihtoehtoja on siis monia! Markkinointi ei pääaineena rajaa mahdollisuuksiasi työllistyä, vaan se avaa hurjasti ovia ja antaa
paljon erilaisia mahdollisuuksia.

Mikäli jäit vielä pohtimaan jotain markkinoinnin pääaineeseen liittyen, niin ota ihmeessä yhteyttä esimerkiksi Instassa @wisiovaasa tai laita sähköpostia markkinointi@warrantti.org niin me kerromme mielellämme lisää!

Aurinkoista kevättä ja tsemppiä pääaineen valintaan!