Pääaine-esittely: Laskentatoimi

Hei fuksit! Olen Elina, kolmannen vuoden opiskelija ja toimin laskentatoimen yksopedina. Pääaineena minulla on siis laskentatoimi ja rahoitus, eikä sen valitseminen ollut minulle helppoa. Mietin melkeinpä kaikkien pääaineiden välillä, mikä minulle sopisi parhaiten ja mitä haluaisin tehdä tulevaisuudessa. Päädyin kuitenkin laskentatoimeen ja rahoitukseen opinto-oppaiden kurssien selaamisen jälkeen, koska johdon laskentatoimi houkutteli lopulta eniten kustannuslaskentoineen.

Laskentatoimen kursseilla kandivaiheessa on yksilö-, ryhmä- ja harjoitustöitä, mutta löytyy myös perinteisiä luennot ja tentti kombinaatioita. Kandivaiheen laskentatoimen kurssit ovat suomeksi, mutta maisterivaiheessa tulee myös englanninkielisiä kursseja. Mikäli valitsee myös rahoituksen kursseja niin tällöin tulee jo kandivaiheessa kurssimateriaalia englanniksi. Itse olen ottanut molempia, koska oletan rahoituksen perusasioiden ymmärtämisen olevan hyödyksi yrityksen taloudellisen kokonaisuuden hahmottamisessa.

Sivuaineena minulla on talousoikeus, josta olen suorittanut tilintarkastusjuridiikan sivuainekokonaisuuden lisäksi joitakin muita kursseja, jotka olen kokenut mielenkiintoisiksi ja/tai hyödyllisiksi. Omien mielenkiinnonkohteitten mukaan talousoikeus tarjoaa monia valmiita sivuainekokonaisuuksia, mutta mistä tahansa muustakin pääaineesta löytyy varmasti paljon kursseja, jotka tukevat laskentatoimen opintoja.

Olen ollut tyytyväinen pääainevalintaani, vaikka olenkin yllättynyt kursseilla olevista harjoitustöistä. Odotin itse enemmän talousoikeuden tyylisiä luennot ja tentti -kursseja. Olen kuitenkin kokenut harjoitustyöt hyödylliseksi tavaksi oppia, koska niissä on pitänyt soveltaa luennoilla saatua tietoa.

Laskentatoimen pääaineesta valmistuneet päätyvät luonnollisesti usein erilaisiin talouspuolen tehtäviin yrityksissä. Vaasan yliopistossa laskentatoimen maisterivaiheessa pystyy suuntautua myös tilintarkastukseen, joten osa päätyy tilintarkastajan tehtäviin. Koen, että valitsemillaan kursseilla ja sivuaineopinnoilla pystyy melko paljonkin muokkaamaan tulevaisuuden suuntaansa pääaineen sisällä. Tässä vielä linkki, jonka kautta pääsee katsomaan tarkemmin millaisiin tehtäviin laskentatoimen ja rahoituksen opiskelijat ovat työelämässään päätyneet: https://toissa.fi/sijoittuminen-tyoelamaan/show/laskentatoimi-ja-rahoitus-2.

Mikäli en vastannut kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiisi tällä tekstillä, niin ota rohkeasti yhteyttä laskentatoimi@warrantti.org. Muuten toivotan mukavaa kevään jatkoa ja onnea pääainevalintaan!

Terveisin

Elina