Pääaine-esittely: Johtaminen

Hei rakkaat opiskelijatoverit,

Me ollaan johtamisen opiskelijaedustajat Eliisa ja Hanna ja tullaan kertomaan teille vähän meidän polkua pääaine valintaan liittyen.

Pääaineen valinta ja opiskelu

Hanna: Olin pohtinut johtamisen pääainetta jo heti fuksisyksynä, lopullisen päätöksen tein kuitenkin vasta ennen pääainehakua. Eniten vaikutti omat kiinnostuksen kohteet ja tulevaisuuden työskentelymahdollisuudet. En tiennyt silloin, että mitä haluaisin erityisesti tehdä, mutta olin johtamisesta on mahdollista työllistyä hyvin erilaisille aloille ja erilaisiin tehtäviin.

Eliisa: Itse koin fuksi syksynä valinnan hyvin vaikeana. Olin kuitenkin alusta alkaen kiinnostunut strategisesta maisteriohjelmasta, jota Vaasan yliopistolla oli tarjolla. Tämä loi loppupelissä varmuutta omaan valintaani. Tällä hetkellä en voisi olla onnellisempi että valitsin juuri tämän pääaineen itselleni.

Millaista sitten tekeminen ja kurssit oli kandivaiheessa? Kandivaiheessa varsinaisia tenttejä oli vähän, usein kurssi muodostui sekä yksilötyöstä että ryhmätyöstä. Omaan opiskeluun pystyy hyvin vaikuttamaan myös valinnaisten aineiden kautta, sillä valinnaisia kursseja on tarjolla johtamisesta paljon. Pakolliset johtamisen kurssit käsittelivät myös hyvin monipuolisesti erilaisia johtamisen teemoja.

Strategisen johtamisen maisteriohjelma on taasen englanniksi ja käsittelee usein erilaisia strategisia työkaluja ja niiden käyttöä case esimerkkien ja yritysten avulla. Kurssit ovat hyvin käytännönläheisiä ja koostuvat usein eri moduuleista ja case harjoituksista.

Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmassa taas kurssit pääsääntöisesti erilaisia työpaketteja, joista pystyy valita mieleiset suoritustavat. Myös etävaihtoehtoja tarjolla. Ryhmätöiden tekeminen on ollut todella kivaa, sillä kaikki ovat kiinnostuneita aiheesta ja hoitavat omat osuudet erinomaisesti! Lisäksi kurssikoot on sekä kandi- että maisterikursseilla pieniä, joten syntyy keskustelua ja pohdintaa.

Hanna: Sivuaineena kandivaiheessa luin talousoikeutta ja lisäksi tein laskentatoimen ja rahoituksen kokonaisuuden. Sivuaineen avulla pystyykin hyvin suuntaamaan opintoja siihen suuntaan, mitä itse haluaa. Sanoisin, että mistä vain sivuaineesta on hyötyä johtamisessa. Pystyy myös valitsemaan sivuainekokonaisuudeksi avoimen yliopiston kursseja, kuten organisaatiopsykologiaa, etenkin jos henkilöstöpuoli kiinnostaa.

Eliisa: Oma sivuaineeni oli laskentatoimi, jonka koin hyvin tasapainottavan johtamisen opiskeluja. Myös tilastotieteen kurssit kiinnostivat minua erityisen paljon, joita sainkin vapaavalintaisina kursseina tehdä.

Millaisia ennakko-odotuksia koimme? 

Hanna: Ei ollut juurikaan ennakko-oletuksia. Kaiken kaikkiaan pääaine yllätti kuitenkin positiivisesti etenkin sen suhteen, että kurssit olivat todella monipuolisia ja yritysvierailuita kuului kursseihin. Lisäksi ryhmä- ja paritöiden tekeminen ei ollut haastavaa, vaan ne sujuivat erinomaisesti. Kurssien edetessä aukeni vielä selkeämmin se, että johtamisen kenttä on todella laaja ja oikeasti työmahdollisuudet ovat todella monipuoliset. Muutenkin ryhmähenki pääaineen sisällä on todella hyvä ja tutustuu helposti uusiin opiskelijoihin ja kurssien opettajiin.

Eliisa: Itselläni ei myöskään noussut ennakko-odotuksia johtamisen opiskeluista. Erityisen positiivisena olen kokenut maisterivaiheen kurssit ja niiden käytännönläheisen ja laadukkaan opetuksen: iso plussa.

Valmistumisen jälkeiset kuvat? 

Hanna: Valmistumisen jälkeen voi työskennellä esimerkiksi hr-tehtävissä, kuten osaamisen kehittäjänä,i henkilöstöpäällikkönä, henkilöstöasiantuntijana jne. Erilaiset taloushallinnon työtehtävät, organisaation ja liiketoiminnan kehittäminen sekä muut asiantuntijatyöt sekä konsultointi ovat myös mahdollisia. Työmahdollisuuksia on todella paljon ja kannattaakin netistä etsiä vielä lisää mahdollisia työtehtäviä.

En tiedä mitä haluan tehdä, tällä hetkellä hr-työ kiinnostaa ja haluan nähdä millaista se on, mutta tulevaisuudessa voisin nähdä itseni myös muussa roolissa kuin hr-puolella. Keskityin kandissa työnantajabrändiin ja tällä hetkellä se vaikuttaakin kiinnostavalta suunnalta.

Eliisa: Omalla kohdallani draivi strategisen liiketoiminnan konsultiksi on kova. Tulevaisuudessa näen itseni analysoimassa ja hoitamassa yritysten business malleja sekä strategiatyötä. Tiedostan myös sen että koulutuksellani pystyn muokkautumaan hyvinkin monipuolisesti eri liiketoiminnan ammatteihin sekä johtajan rooleihin.

Who knows what the future will bring us?

Tsemppiä pääainevalintaan ja syksyllä nähdään! 🙂

-Hanna & Eliisa