Opiskelijavaikuttaminen: Warranttilaiset 3/3

Warranttilaiset-edustajistoryhmä ajaa kyltereiden asioita VYY:n edustajistossa, joka puolestaan on koko ylioppilaskunnan ylin päättävä toimielin. Kuluvalla kaudella Warranttilaiset vaikuttavat edustajistossa 13 edaatttorin voimin, ja olemme isoin ryhmittymä yhteensä viiden edustajistoryhmän joukossa. Warranttilaisten tapaan Unioni ja Tuttilaiset ajavat omalta osaltaan tietyn alan opiskelijoiden etua, kun taas Kampusporvarit ja Punavihreä Allianssi ovat puolestaan lähtöisin puolepolitiikan kentältä.

Erilaisista intresseistä ja jopa ideologioista huolimatta, näitä kaikkia ryhmiä yhdistää ennen kaikkea VYY:n opiskelijoiden edun ajaminen. Saamme myös kuulla ensimmäisten joukossa, mitä asioita yliopistossa on meneillään ja miten ne vaikuttavat opiskelijoiden arkeen. Esimerkiksi jäsenmaksualennus, opiskelijakortin palveluntarjoajan vaihto Pivoon ja yliopiston kampusstrategia ovat asioita, jotka ovat viime aikoina puhuttaneet edustajistossa ja tulevat näkymään meidän kaikkien arjessa.

Tiesitkö, että edustajiston kokoukset ovat kaikille VYY:n jäsenille avoimia tilaisuuksia? Ehkä et, sillä monesti kokoukset vedetään läpi vakiokalustolla. Mistään salaisista kabineteista ei kuitenkaan ole kyse, vaan juuri sinä voit osallistua edustajiston kokouksiin. Kokouksia järjestetään lukuvuoden aikana noin kerran kuussa ja ennen tätä varsinaista kokousta edustajisto voi kokoontua myös iltakouluun valmistelemaan päätettäviä asioita. Tietysti kokoonnumme myös Warranttilaisten kesken linjaamaan ja mouhoamaan asiasta, ja ehkä sen vierestäkin.

Opiskelijavaikuttaminen edustajistossa on siis matalan kynnyksen toimintaa kenelle tahansa VYY:n opiskelijalle, ja hommia tehdään yhteisvoimin. Kaikki hyvä loppuu kuitenkin aikanaan, ja ensi syksynä on edustajistovaalien aika. Uuden ja uljaan edarijengin on siis aika ottaa haltuun tämä vallan ja vaikuttamisen ydin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Kuka tahansa VYY:n jäsen voi asettua ehdolle ja lähteä kampanjoimaan yhteisten asioiden puolesta. Vaalit tullaan järjestämään sähköisenä, joten äänestäminen on helppoa niin nuorelle kuin vanhalle diginatiiville!

Helppoa, kivaa ja hauskaa hommaa, eikö vain? Istutko sinä vaikuttamassa meidän yhteisiin asioihin seuraavassa edarissa?

Tiia Toivola
Ryhmäpuheenjohtaja
Warranttilaiset