Opiskelijavaikuttaminen: Hallinnon opiskelijaedustajat 2/3

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit edustavat opiskelijoita yliopiston ja eri sidosryhmien hallintoelimissä. Hallopedit ja heidän varajäsenensä valitaan kahden kalenterivuoden mittaiselle kaudelle, ja päätökset valinnoista tekee ylioppilaskunnan edustajisto hakemusten perusteella. Ylioppilaskunnalla on hallinnon opiskelijaedustus Vaasan yliopiston hallituksessa, Yliopistokollegiossa, Tutkimus- ja koulutusneuvostossa, VOAS:in valtuuskunnassa, YTHS:n johtokunnassa ja -valtuuskunnassa sekä kaikkien akateemisten yksiköiden johtoryhmissä.

Päädyin itse hallopediksi osittain sattuman kautta marraskuussa 2017. Hallinnon opiskelijaedustajien kaksivuotiskausi oli katkolla ja halloped-haku oli parhaillaan käynnissä. Väistyvät edustajat sekä ylioppilaskunnan puheenjohtaja ottivat minuun yhteyttä hakuaikana, ja kartoittivat kiinnostustani lähteä halloped-toimintaan mukaan. Vastasin heille myöntävästi ja tulin lopulta valituksi useampaankin halloped-tehtävään vuoden viimeisessä edustajiston kokouksessa. Ja tässä sitä ollaan, puolitoista vuotta myöhemmin ja monta halloped kokemusta rikkaampana.

Vaikutan hallopedina tutkimus- ja koulutusneuvostossa, laskentatoimen- ja rahoituksen yksikön johtoryhmässä sekä varajäsenenä yliopistokollegiossa. Siinä missä kaksi ensimmäistä hallintoelintä kokoontuu kerran kuukaudessa, kokoontuu kollegio vain muutaman kerran vuodessa. Halloped-toiminta ei siis ajallisesti kuormita opiskelijaa kovinkaan paljon. Hallintoelimien kokoukset ovat hyvin asiapitoisia, kestoltaan tunnista reiluun kahteen tuntiin ja vaativat ennakkoon lähetettyyn kokousmateriaaliin tutustumista. Käsiteltävät asiat vaihtelevat hyvin paljon koulutusohjelmien tutkintovaatimuksien määrittelystä opinnäytetöiden arvioinnin oikaisuihin ja kaikkeen siltä väliltä. Kokouksiin tulee myös paljon asioita pelkästään tiedonantoina, eli hallintoelimet toimivat myös eräänlaisena keskustelufoorumina henkilökunnan välillä. Tästäkin johtuen osa käsiteltävistä asioista koskettaa opiskelijaa lähemmin ja osa asioista ei juurikaan. Tarkempaa tietoa yliopiston hallintoelimien tehtävistä löytyy yliopiston nettisivuilta löytyvästä Vaasan yliopiston johtosäännöstä.

Hallopedina toimiessani on ollut hienoa huomata, että opiskelijoiden mielipiteitä ja kommentteja kuunnellaan aidosti. Varsinkin opiskelijoita lähemmin koskettavissa asioissa jopa erikseen toivotaan opiskelijoiden näkökulmaa asiaan. Kokouksissa vallitsee mies ja ääni -periaate, eli jokaisella opiskelijajäsenellä on kokouksissa päätäntävaltamielessä yhtä paljon valtaa kuin yksittäisellä henkilökunnan edustajallakin, pois lukien opintosuoritusten oikaisupyynnöt. Opiskelijaedustuksen lisäksi hallintoelimissä on edustus professoreilta, opetus- ja tutkimushenkilöstöltä sekä muulta henkilökunnalta. Työskentely itseään viisaammassa seurassa haastaa sopivasti ja kehittää argumentointikykyä sekä tapaa ajatella asioita laajemmasta perspektiivistä. Tiukasta asiapitoisesta sisällöstä huolimatta kokouksissa vallitsee hyvä ilmapiiri ja usein vakavien asioiden lomassa tulee vähän naurettuakin. Halloped-tehtävät antavat myös hyvän väylän tiedonjanoisille ihmisille kurkistaa kulissien taakse ja saada tietoa yliopiston sisällä tapahtuvista asioista ja tulevaisuuden suuntaviivoista.

Hallopedien toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa ja loka-marraskuussa haetaan taas uusia hallopedeja tulevalle kaksivuotiselle kaudelle. Kannustankin kaikkia opiskelijavaikuttamisesta kiinnostuneita lähtemään rohkeasti mukaan halloped-toimintaan ja laittamaan hakemusta sisään tulevana syksynä. Kahden vuoden mittaista kautta ei tarvitse pelätä, sillä varajäsen hoitaa edustuksen hallintoelimessä, jos on itse estynyt, esimerkiksi vaihto-opiskelu jakson takia. Itseasiassa monikaan ei ole täyttä kahden vuoden kautta tehtävässä, vaan edustajiston kokouksissa valitaan uusia hallopedeja jatkuvasti valmistuneiden tai muuten estyneiden edustajien tilalle. Myöskään kilpailua halloped paikoista ei ole juurikaan ollut, ja yleensä opiskelijaedustajia onkin jouduttu etsimään kissojen ja koirien kanssa, kun riittävää määrää hakemuksia ei ole saapunut. Hallopedina saa loistavan opin hallinnollisesta päätöksenteosta, byrokratiasta julkisoikeudellisessa laitoksessa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua opetushenkilökunnan kanssa muutenkin kuin kyselemällä tenttituloksia sähköpostitse. Kulinaristeille kiteyttäisin halloped-toiminnan seuraavasti: muutamat pullakahvit ja lounas kerran vuodessa.

Jussi Ekola