Markkinointia markkinointijaostossa

Kuten ehkä olette jo huomanneet, Warrantille on juuri perustettu uusi jaosto, Markkinointijaosto! Idea Markkinointijaostosta lähti tarpeesta parantaa ja yhtenäistää Warrantin viestintää. Koimme, että Sihteeri-Tiedottajalla ei enää yksin riitä resurssit tähän, vaan hän tarvitsee ympärilleen innokkaan jaoston. Warrantin logo on uudistettu tänä vuonna, ja uusi upea logo vaatii rinnalleen hyvin toteutetun brändiuudistuksen.

Markkinointijaoston tehtävät ja toimintatavat tulevat tarkentumaan vasta kun jaosto lähtee oikeasti toimimaan, mutta jo nyt on suunniteltu yhdessä hallituksen mitä kaikkea uusi jaosto pääsee tekemään! Paljon olemme ottaneet mallia myös esimerkiksi muiden ainejärjestöjen vastaavanlaisista jaostoista.

Markkinointijaoston tuleviin tehtäviin kuuluu esimerkiksi erilaisten markkinointiprojektien suunnittelu ja toteutus, videomateriaalin tuottaminen, erilaisten sosiaalisen median julkaisujen suunnittelu ja tekeminen, Warrantin blogin päivittäminen sekä graafisten ohjeiden tekeminen. Jaostolaisten roolit jaetaan heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaan, eikä jaostoon hakiessa tarvitse olla aikaisempaa kokemusta tai osaamista mistään edellä mainituista, opetellaan yhdessä! Jos olet kiinnostunut markkinoinnista ja viestinnästä ja omaat ehkä hieman visuaalista silmää, tämä jaosto on juuri sinua varten! Jos

Tässäkin jaostossa jaostolaisilla itsellään on mahdollisuus tehdä sellaisia asioita, mitkä itseä kiinnostavat, ja käyttää jaoston toimintaan juuri niin paljon aikaa kuin kokee itselleen sopivaksi.