Edunvalvontakyselyn tulokset

Ihan aluksi suuri kiitos vielä kaikille edunvalvontakyselyyn vastanneille. Saimme todella paljon arvokasta palautetta, jonka olemme toimittaneet eteenpäin. Seuraavaksi luvassa pieni koonti eniten warranttilaisia puhuttaneista asioista.

Opetuksen laatuun on oltu erittäin tyytyväisiä, ja niin fuksit kuin jo pidemmällä olevat opiskelijat antoivat sille arvosanaksi asteikolla 1-5 keskimäärin 4. Fuksit toivoivat IB:lle omaa kurssia ensimmäiseen vuoteen, jotta myös tästä pääainevaihtoehdosta voisi saada paremman kuvan ennen valinnan tekemistä. Kysyttäessä, mitä asioita warranttilaiset haluisivat eniten omassa yksikössään lisätä, vastaukset liittyivät eniten joustavuuteen kurssien suoritustavoissa sekä yritysyhteystyöhön.

Joustavuutta toivottiin erityisesti sähköisten tenttien ja verkkokurssien muodossa. Exam-tenteistä löydettiin kuitenkin vielä paljon kehitettävää. Kokeiden vaihteleva vaatimustaso saman kurssin sisällä oli selkeästi suurin huolenaihe. Myös monivalintatenttien tulosten turhan pitkät odotusajat ihmetyttivät, sillä teoriassahan kone laskee tentin tuloksen samantien. Niinkin pieni parannus, kuin suttupaperin saaminen luokkiin, nousi kyselyssä esiin useita kertoja. Verkkokursseja toivottiin ylivoimaisesti eniten kielten kursseille, joissa pakolliset läsnäolot koituvat monille haastaviksi.

Kampukselle warranttilaiset toivovat lisää innovaatiotilojen ja Cafe Oscarin yläkerran kaltaisia avoimia ryhmätyötiloja, jotka ovatkin yleensä ahkerassa käytössä. Yliopistomme ravintolapalveluista warranttilaisilla oli erityisen paljon sanottavaa, ja suurin huolenaihe oli tarjonnan huomattava kuihtuminen klo 15 jälkeen. Eniten ongelmia löytyi warranttilaisten kovassa käytössä olevasta ravintola Mathildasta, jossa ruuhkaisuus ja huonot salaattipöydät koettiin suurimpina ongelmina. Yliopiston liikuntapalveluille palaute oli erittäin yksimielistä. Selkeästi suurin ongelma on kuntosalin ja ryhmäliikunnan vähäinen tarjonta.

Warrantin strategia -kysymyksiin tuli monia mielenkiintoisia vastauksia. Saimme hyviä kehitysehdotuksia ja rakentavaa palautetta, mutta myös paljon kehuja. Kiitos niistä! Esiin nousi myös useita kysymyksiä, joista yleisimpiin olen pyytänyt vastaukset wallituslaisilta.

Mitä liikuntapalveluita Warrantin liikuntajaosto tarjoaa?

Warrantin liikuntajaosto on vastuussa Warrantin salibandy ja jalkapallovuoroista. Liikuntajaosto järjestää myös lajikokeiluita ja turnauksia tasaisin väliajoin. Kaikenlaiset ideat ja toiveet ovat aina tervetulleita! Vaasan yliopiston liikuntapalvelut eivät ole Warrantin päätösvallan alla samalla tavalla kuin oma liikuntajaostomme, joten voimme vaikuttaa niihin vain edunvalvonnallisin keinoin.

– Roosa, Varapuheenjohtaja ja liikuntavastaava 2019

Miten Warrantti huomioi suuren jäsenmäärän tapahtumissaan?

Tapahtumien määrää on kasvatettu viime vuosista, ja tapahtumien osallistujien määrää pyritään kasvattamaan niiden kapasiteetin sallimissa rajoissa. Esimerkiksi tapahtumissa, joihin kuuluu bussikyyditykset, tapahtumaa täytyy kasvattaa bussikyydillisen verran. Tapahtumien kasvattamisessa täytyy ottaa huomioon kasvavat kiinteät kustannukset, kysynnän määrä sekä tapahtuman hallittavuus. Suuren jäsenmäärän vuoksi pyrimme myös järjestämään monipuolisia ja erilaisia tapahtumia, jotka kiinnostaisivat eri kohderyhmiä.

– Laura ja Kirsi, Projektivastaavat 2019

Miten Warrantti huomioi poikkitieteellisyyden tapahtumissaan?

Pyrimme jatkuvasti kasvattamaan ja vahvistamaan korkeakoulujen ja ainejärjestöjen välistä yhteistyötä. Warrantti järjestää yhteistapahtumia eri ainejärjestöjen kanssa, sekä tuo Poikkareilla eri korkeakouluja yhteen.

– Laura ja Kirsi, Projektivastaavat 2019

Miten Warrantin toimintaan pääsee mukaan?

On olemassa useita keinoja olla mukana Warrantin toiminnassa: jaostojen tai kerhojen jäsenenä, toimihenkilönä vuosijuhlilla tai wykypäivillä, sekä hakemalla hallitukseen. Jokaisen Warrantin jäsenen on mahdollista hakea kaikkiin itseään kiinnostaviin pesteihin. Toimintaan pääsee mukaan myös tietysti vain osallistumalla jäsenistölle järjestettyihin tapahtumiin.

– Mikko, Puheenjohtaja 2019

Miten Warrantin hallitus valitaan?

Warrantin hallitukseen voi hakea kuka tahansa Warrantti ry:n jäsen. Hallitus valitaan sääntöjen mukaisesti syyskokouksessa aina seuraavalle vuodelle. Puheenjohtaja valitaan suoralla henkilövaalilla. Hallituksen muut jäsenet valitaan enemmistövaalilla. Kokous on avoin kaikille jäsenille, ja jokainen paikalla oleva saa osallistua äänestykseen.

– Mikko, Puheenjohtaja 2019

Jenni Ratamo