Kokouskutsu: Tervetuloa Warrantti ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

Tervetuloa Warrantti ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

keskiviikkona 2.11.2022 klo 16.30. Kokous järjestetään hybriditoteutuksella.

 

Esityslistalla on muun muassa toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle

2023, Code of Conduct sekä Warrantti ry:n strategia vuosille 2023 – 2025.

 

Terveisin,

Wallitus ‘22

 

WARRANTTI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

 

Aika         Keskiviikko 2.11.2022 klo 16.30

Paikka     Hybriditoteutuksella yliopistolla Levon-auditoriossa sekä

                 Zoom-palvelussa. 

Join from PC, Mac, Linux, iOS or Android: https://uwasa.zoom.us/j/69757424113?pwd=eGpqUUZ4QzBkTVg1Zy8zUUtLS3F4Zz09
Password: 794055

 

1§ KOKOUKSEN AVAUS

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhdistyksen säännöt §8: “Kokouksesta on ilmoitettava vähintään 14

vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla, yhdistyksen

ylläpitämällä sähköpostilistalla ja yhdistyksen virallisilla Internet-sivuilla. Kunnia-

ja kannattajajäsenille hallitus ilmoittaa yleiskokouksesta vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta postitse tai sähköpostitse.” §11: “Yhdistyksen

kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.”

3§ KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

4§ KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN

VALINTA

5§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6§ ILMOITUSASIAT

7§ JÄSENMAKSUN SUURUUS

“Jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta varsinaisten jäsenten ja

kannattajajäsenten osalta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuvelvoitteesta.”

Hallituksen puheenjohtaja ehdottaa, että jäsenmaksu pidetään samana.

Jäsenmaksu on tällä hetkellä 50 euroa. Maksu on kertaluontoinen.

8§ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023

Katso liite

9§ TILINTARKASTAJIEN VALINTA TILIKAUDELLE 2023

10§ WARRANTTI RY:N STRATEGIAN ESITTELY VUOSILLE 2023-2025

Katso liite

11§ CODE OF CONDUCT OHJESÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Katso liite

12§ HALLITUKSEN 2023 PUHEENJOHTAJAN VALINTA

13§ HALLITUKSEN 2023 VALINTA

10§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

ESITYSLISTAN LIITTEET

 

Esityslistan liitteenä Code of Conduct, Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2023, strategia vuosille 2023 – 2025 sekä talousarvio 2023 erillisinä tiedostoina.

Warrantti ry:n toimintasuunnitelma 2023

Code of Conduct

Warrantti ry:n strategia vuosille 2023-2025

Talousarvio 2023

 

Liitteenä myös seuraavat esityslistan liitteisiin liittyvät palautekyselyt:

Code of Conduct

Strategia