Notice of a meeting: Warrantti ry’s regular spring meeting

We invite you to join us for Warrantti’s regular spring meeting on the 24.4. at 15 o’clock at Wolff auditorium. Please note that the event is only held in Finnish!

Best regards,

Wallitus’ 23

 

Kokouskutsu: Tervetuloa Warrantti ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen

 

Tervetuloa Warrantti ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 24.4.2023 klo 15.00. Kokous järjestetään lähitoteutuksena Vaasan yliopistolla.

 

Esityslistalla on muun muassa tilikauden 2022 toimintakertomus sekä tilinpäätös, ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimikauden hallitukselle.

 

WARRANTTI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika Maanantai 24.4.2023 klo 15.00

Paikka Wolffintie 34. Vaasan yliopiston Wolff-auditorio B201

 

1§ KOKOUKSEN AVAUS

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhdistyksen säännöt §8: “Kokouksesta on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla, yhdistyksen ylläpitämällä sähköpostilistalla ja yhdistyksen virallisilla Internet-sivuilla. Kunniaja kannattajajäsenille hallitus ilmoittaa yleiskokouksesta vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta postitse tai sähköpostitse.” §11: “Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.”

3§ KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

4§ KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

5§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6§ ILMOITUSASIAT

7§ TILIKAUDEN 2022 TOIMINTAKERTOMUS

8§ TILIKAUDEN 2022 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

9§ VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN EDELLISEN TOIMIKAUDEN (2022) HALLITUKSELLE

10§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ESITYSLISTAN LIITTEET
Esityslistan liitteenä Warrantti ry:n toimintakertomus 2022, tilinpäätös 2022 ja tilintarkastuskertomus.
Warrantti ry:n toimintakertomus 2022: Toimintakertomus 2022
Warrantti ry:n tilinpäätös 2022: Tilinpäätös 2022
Tilintarkastuskertomus: Tilintarkastuskertomus